മുടി‌കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാൻ സവാള

സവാള മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുടി വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പരിഹാരമായി പറയപ്പെടുന്നു. മുടിവളർച്ചയ്ക്ക് സവാള മികച്ചതാണോ? ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും കാരണം മുടി വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
മുടിയിലും തലയോട്ടിയിലും ചേർക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളി ജ്യൂസ് ശക്തവും കട്ടിയുള്ളതുമായ മുടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അധിക സൾഫർ നൽകും. അങ്ങനെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ഉള്ളി നീരിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇത് തലയോട്ടിയിലെ അണുബാധയെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും. ആരോഗ്യമുള്ള തലയോട്ടിയിൽ ശക്തമായ ഫോളിക്കിളുകൾ ഉണ്ട്. ഉള്ളി രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഉള്ളി നീര് മുടിയിലും തലയോട്ടിയിലും പുരട്ടുന്നത് രോമകൂപങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്ത വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.