ഐസിഎസ്‌സി പത്ത്, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി:  ഐസിഎസ്‌സി പത്ത്, പ്ലസ്ടു ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മൂന്നു മണിക്കാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്താം ക്ലാസിൽ 98.94% ആണ് ദേശീയ വിജയശതമാനം. രണ്ടര ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. 99.97% ആണ് കേരളത്തിലെ വിജയശതമാനം. പരീക്ഷയെഴുതിയ പെൺകുട്ടികളിൽ 99.21% പേരും ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ആൺകുട്ടികളിൽ 98.71 ശതമാനം പേരും വിജയിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ 9 വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതിയ പെൺകുട്ടികളിൽ 98.01 ശതമാനം പേരും വിജയിച്ചു. ആൺകുട്ടികളിൽ 95.96% ശതമാനം പേരും വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്.