എഐ ക്യാമറകള്‍ ഉള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ.

ക്യാമറ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം പാറശ്ശാല
തിരുവനന്തപുരം പാമ്ബുകാല
തിരുവനന്തപുരം കോവളം ജന
തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര_2
തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര_1
തിരുവനന്തപുരം തൊഴുക്കല്‍
തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം_1
തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം_2
തിരുവനന്തപുരം പള്ളിച്ചല്‍ ജന
തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലം
തിരുവനന്തപുരം കുമരിചന്ത
തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി ജന
തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി Jn_2
തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ജന
തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ഞക്കല്‍_1
തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ഞക്കല്‍_2
തിരുവനന്തപുരം കിള്ളിപ്പാലം, പിആര്‍എസ് ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം
തിരുവനന്തപുരം കിള്ളിപ്പാലം
തിരുവനന്തപുരം പവര്‍ ഹൗസ് റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം തമ്ബാനൂര്‍
തിരുവനന്തപുരം മലയിൻകീഴ്
തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്ക്
തിരുവനന്തപുരം എംജി റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം പൂജപുര
തിരുവനന്തപുരം ഓള്‍ സെയിന്റ്‌സ് കോളേജ് ജംഗ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം ഓള്‍ സെയിന്റ്‌സ് കോളേജ് ജംഗ്ഷന്‍ 2
തിരുവനന്തപുരം പേട്ട
തിരുവനന്തപുരം വെട്ടുകാട്
തിരുവനന്തപുരം ഹോളി ഏഞ്ചല്‍സ് കോണ്‍വെന്റ് റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം എകെജി സെന്റര്‍
തിരുവനന്തപുരം മങ്ങാട്ടുകടവ്
തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട്, WC ജന
തിരുവനന്തപുരം പാളയം, എകെജി സെന്ററിന് സമീപം
തിരുവനന്തപുരം ചാക്ക ബൈപാസ്
തിരുവനന്തപുരം പാളയം
തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട_3
തിരുവനന്തപുരം ഇടപ്പഴഞ്ഞി പാലം
തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട_1
തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട_2
തിരുവനന്തപുരം കുണ്ടമണ്‍കടവ്_2
തിരുവനന്തപുരം കുണ്ടമണ്‍കടവ്_1
തിരുവനന്തപുരം വെളി
തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോപ്‌സ്‌പിറ്റല്‍ ജന., വെണ്‍പാലവട്ടം
തിരുവനന്തപുരം വെണ്‍പാലവട്ടം കിംസിന് സമീപം
തിരുവനന്തപുരം വെണ്‍പാലവട്ടം, പൂന്തി റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പില്‍ശാല
തിരുവനന്തപുരം പട്ടം
തിരുവനന്തപുരം കോട്ടമുക്ക്,ആക്കുളം
തിരുവനന്തപുരം പുളിമൂട് ജങ്, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്
തിരുവനന്തപുരം പട്ടം (പിവിഡിഎസ്)
തിരുവനന്തപുരം കള്ളിക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂര്‍
തിരുവനന്തപുരം അമ്ബലമുക്ക്
തിരുവനന്തപുരം പൂവച്ചല്‍
തിരുവനന്തപുരം പുളിയറക്കോണം
യു എസ് ടി ഗ്ലോബലിന് സമീപം തിരുവനന്തപുരം ബൈപാസ്
തിരുവനന്തപുരം വാഴയില, പേരൂര്‍ക്കട വരെ
തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയം
തിരുവനന്തപുരം വാഴയില, നെടുമങ്ങാട്
തിരുവനന്തപുരം കോട്ടമുഖല്‍_1
തിരുവനന്തപുരം കോട്ടമുഖല്‍_2
തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല, പോത്തൻകോട് റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല, പേരൂര്‍ക്കട റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം പറവൻകുന്ന് ജന.
തിരുവനന്തപുരം വെട്രോഡ്, പോത്തൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം വെട്രോഡ്, പോത്തൻകോട് റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറ_1
തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറ
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട്, പേരൂര്‍ക്കട റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട്, കുളവിക്കോണം
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട്, പൊന്മുടി റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട്
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് വെമ്ബായം റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം എംസി റോഡ്, വെഞ്ഞാറമൂട്
തിരുവനന്തപുരം താന്ദ്രംപൊയ്ക
തിരുവനന്തപുരം മാമ മൂന്നുമുക്ക്, ആറ്റിങ്ങല്‍
തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേനാലുമുക്ക്, ആറ്റിങ്ങല്‍
തിരുവനന്തപുരം കച്ചേരിനട, ആറ്റിങ്ങല്‍ ജന
തിരുവനന്തപുരം ആലംകോട് ജന
തിരുവനന്തപുരം കാരേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കല ശിവഗിരി റൗണ്ട് എബൗട്ട്
തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കല ശിവഗിരി റൗണ്ട് എബൗട്ട്_2
തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കല, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കല റോഡ്, കല്ലമ്ബലം
തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂര്‍
തിരുവനന്തപുരം നാവായിക്കുളം_2
തിരുവനന്തപുരം നാവായിക്കുളം_1
തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്ബലം, കിളിമാനൂര്‍ റോഡ്
കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി ജങ്, ചടയമംഗലം റോഡ്
പരവൂര്‍ ഭാഗത്തേക്ക് കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി ജന
കൊല്ലം മടത്തറ ജങ്, തെന്മല റോഡ്
കൊല്ലം നിലമേല്‍ ജങ്, പാരിപ്പള്ളി റോഡ്
കൊല്ലം ഹോസ്പിറ്റല്‍ ജങ്, കടക്കല്‍, കുളത്തൂപ്പുഴ റോഡ്
കൊല്ലം ഊറൻവിള, ചാത്തന്നൂര്‍, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ജന
കൊല്ലം തിരുമുക്ക് ജങ്., ചാത്തന്നൂര്‍
കൊല്ലം കൊട്ടിയം ജങ്., കൊല്ലത്തേക്ക്
കൊല്ലം കൊട്ടിയം ജങ്, കണ്ണനല്ലൂര്‍ റോഡ്
കൊല്ലം ചടയമംഗലം
കൊല്ലം ഓയൂര്‍ ജങ്, പൊയപ്പള്ളി റോഡ്
കൊല്ലം എസ്‌എൻ കോളേജ് ജങ്
കൊല്ലം കൊല്ലം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷൻ, കര്‍ബല മുതല്‍ ചിന്നക്കട റോഡ്
കൊല്ലം കണ്ണനല്ലൂര്‍ ജങ്, കുണ്ടറ റോഡ്
കൊല്ലം ആയൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം റോഡ്
കൊല്ലം മുഖത്തല, കൊല്ലം റോഡ്
കൊല്ലം പാലക്കടവ്
കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴ ജങ്ഷൻ, മടത്തറ റോഡ്
കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര, കൊല്ലം റോഡ്
കൊല്ലം പൂയപ്പള്ളി, ഓയൂര്‍ റോഡ്
കൊല്ലം മങ്ങാട്
കൊല്ലം കാരിക്കോട്, കുണ്ടറ റോഡ്
കൊല്ലം കുരീപ്പുഴ
കൊല്ലം വടക്കേ ജങ്, നെടുമണ്‍കാവ്
കൊല്ലം അഞ്ചല്‍ ജങ്, കുളത്തൂപ്പുഴ റോഡ്
കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര
കൊല്ലം പാവൂര്‍ വയലില്‍ ജന
കൊല്ലം വെട്ടുതറ ജങ്
കൊല്ലം ഓടനാവട്ടം
കൊല്ലം മുക്കട, കുണ്ടറ റോഡ്
കൊല്ലം തെന്മല ജെഎൻ ചെങ്കോട്ട റോഡ്
കൊല്ലം എഴുക്കോണ്‍, കൊട്ടാരക്കര റോഡ്
കൊല്ലം കരിക്കം, കൊട്ടാരക്കര റോഡ്
കൊല്ലം ടൈറ്റാനിയം ജങ്, ശാസ്താംകോട്ട റോഡ്
കൊല്ലം രണ്ട് റോഡ് ജങ്
കൊല്ലം മാര്‍ക്കറ്റ് ജങ് കൊട്ടാരക്കര, പുത്തൂര്‍ റോഡ്
കൊല്ലം പുനലൂര്‍, കൊട്ടാരക്കര റോഡ്
കൊല്ലം കാരാളിമുക്ക് ജങ്
കൊല്ലം കുന്നിക്കോട്, കൊട്ടാരക്കര റോഡ്
കൊല്ലം പുത്തൂര്‍, കൊട്ടാരക്കര റോഡ്
കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളി – ശാസ്താംകോട്ട റോഡ്
കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട
കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി ജങ്
കൊല്ലം ഭരണിക്കാവ് ജങ്
കൊല്ലം നെടിയവിള ജങ്
കൊല്ലം പതാരം. ഹൈസ്കൂള്‍ ജങ്. കരുനാഗപ്പള്ളി റോഡ്
കൊല്ലം പുതിയകാവ് ജങ്
കൊല്ലം ആലപ്പാട്ട് ജങ്., കുളക്കട
കൊല്ലം തഴവ ജങ്
കൊല്ലം ചക്കുവള്ളി ജങ്
കൊല്ലം പത്തനാപുരം
കൊല്ലം ഓച്ചിറ ബൈപാസ് ജങ്ഷൻ
പത്തനംതിട്ട കടമ്ബനാട് ജങ്ഷൻ, ഏനാത്ത് റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ഏനാത്ത്, അടൂര്‍ എംസി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട കലഞ്ഞൂര്‍ ജങ്ഷൻ, ഇളമണ്ണൂര്‍ – പാടം റോഡ്
പത്തനംതിട്ട നെല്ലിമുട്ടില്‍പടി ജങ്., ശാസ്താംകോട്ട റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ഏഴംകുളം ജങ്ഷൻ, അടൂര്‍ റോഡ്
പത്തനംതിട്ട അടൂര്‍ ജങ്
പത്തനംതിട്ട ഹൈസ്കൂള്‍ ജങ്, അടൂര്‍
പത്തനംതിട്ട ആനന്ദപ്പള്ളി ജങ്, പത്തനംതിട്ട റോഡ്
പത്തനംതിട്ട പന്തളം മെഡിക്കല്‍ മിഷൻ ജന
പത്തനംതിട്ട കോന്നി, പത്തനാപുരം റോഡ്
പത്തനംതിട്ട പന്തളം, കൈപ്പട്ടൂര്‍ റോഡ്
പത്തനംതിട്ട എംസി റോഡ്, കുളനട
പത്തനംതിട്ട ഓമല്ലൂര്‍, പുത്തൻപീടിക, പത്തനംതിട്ട റോഡ്
പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട സ്റ്റേഡിയം ജങ്
പത്തനംതിട്ട പരുമല പള്ളി ജങ്ഷൻ
പത്തനംതിട്ട അബാൻ ജങ്, ശബരിമല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട എലന്തൂര്‍ ജങ്ഷൻ, കോഴഞ്ചേരി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാര്‍ ജങ്ഷൻ, തണ്ണിത്തോട് റോഡ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം
പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി. തിരുവല്ല റോഡ്. പാലത്തിന് സമീപം
പത്തനംതിട്ട വടശ്ശേരിക്കര, ചിറ്റാര്‍ റോഡ്
പത്തനംതിട്ട കുറ്റൂര്‍, തിരുവല്ല എം.സി.റോഡ്
പത്തനംതിട്ട വളഞ്ഞവട്ടം, കാവുംഭാഗം – മാവേലിക്കര റോഡ്

പത്തനംതിട്ട ബ്ലോക്ക്പടി
പത്തനംതിട്ട പെരുനാട് മാര്‍ക്കറ്റ് ജങ്.
പത്തനംതിട്ട പൊടിയാടി – നെടുമ്ബ്രം, അമ്ബലപ്പുഴ (എടത്വാ) – തിരുവല്ല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട പെരുമ്ബുഴ, റാന്നി, പത്തനംതിട്ട റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ക്രോസ്, തിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട ഇടിഞ്ഞില്ലം (കാവുംഭാഗം റോഡ്)
പത്തനംതിട്ട അങ്ങാടിമുക്ക്, റാന്നി. കോഴഞ്ചേരി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ഇരവിപേരൂര്‍, തിരുവല്ല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട തടിയൂര്‍, തിരുവല്ല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ഇട്ടിയപ്പാറ, റാന്നി
പത്തനംതിട്ട തോട്ടഭാഗം, തിരുവല്ല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ബൈപ്പാസ് റോഡ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം, തിരുവല്ല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ചിലങ്ക ജങ്
പത്തനംതിട്ട പെരുന്തുരുത്തി, തിരുവല്ല – ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ചാലപ്പള്ളി, മല്ലപ്പള്ളി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട മന്ദമരുതി ജങ്ഷൻ, പൊൻകുന്നം റോഡ്
പത്തനംതിട്ട വെച്ചൂച്ചിറ, മണ്ണടിശാല നവോദയ സ്കൂള്‍ റോഡ്
പത്തനംതിട്ട കുന്നന്താനം ജങ്, മല്ലപ്പള്ളി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി, തിരുവല്ല റോഡ്
പത്തനംതിട്ട ചുങ്കപ്പാറ ജങ്ഷൻ, മല്ലപ്പള്ളി റോഡ്
പത്തനംതിട്ട നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി, ചങ്ങനാശേരി റോഡ്
ആലപ്പുഴ മുക്കട ജങ്
ആലപ്പുഴ കായംകുളം ഗവ.ആശുപത്രി Rd
ആലപ്പുഴ ചാരുംമൂട്
ആലപ്പുഴ പുല്ലുകുളങ്ങര
ആലപ്പുഴ കറ്റാനം
ആലപ്പുഴ കുറ്റിത്തെരുവ് ജങ്
ആലപ്പുഴ മുതുകുളം ഹൈസ്കൂള്‍ ജങ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ മാങ്ങാം കുഴിയില്‍
ആലപ്പുഴ തട്ടാരമ്ബലം
ആലപ്പുഴ ചൂണ്ടുപാലക ജങ്ഷൻ മുട്ടം
ആലപ്പുഴ കൊല്ലകടവ്
ആലപ്പുഴ മിഷേല്‍ ജംഗ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ ഐക്യ ജംഗ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ മാധവ ജങ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ മുളക്കുഴ
ആലപ്പുഴ നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര (തൃക്കുന്നപ്പുഴ റോഡ്)
ആലപ്പുഴ മാര്‍ക്കറ്റ്ജംഗ്ഷൻ, കച്ചേരി ജംഗ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ വീയപുരം
ആലപ്പുഴ മാന്നാര്‍
ആലപ്പുഴ കല്ലിശ്ശേരി
ആലപ്പുഴ എടത്വാ
ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി
ആലപ്പുഴ അമ്ബലപ്പുഴ (എടത്വാ റോഡ്)
ആലപ്പുഴ വളഞ്ഞവഴി (എസ്‌എൻ കവല)
ആലപ്പുഴ കൈചൂണ്ടി
ആലപ്പുഴ കൈതവൻ, കളര്‍കോട്
ആലപ്പുഴ വലിയകുളം ജങ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ സക്കറിയ ബസാര്‍
ആലപ്പുഴ പവര്‍ ഹൗസ് പാലം
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോടതി ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ വല്യചുടുകാട്
ആലപ്പുഴ ഇരുമ്ബ് പാലം
ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ
ആലപ്പുഴ തണ്ണീര്‍മുക്കം ബണ്ട്
ആലപ്പുഴ ചേര്‍ത്തല കോടതി ജങ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ കാട്ടൂര്‍
ആലപ്പുഴ ശക്തീശ്വരൻ ജങ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ തുറവൂര്‍ ടിഡി ജംഗ്ഷൻ
ആലപ്പുഴ തൈക്കാട്ടുശേരി ഫെറി
ആലപ്പുഴ അരൂക്കുറ്റി പാലം
കോട്ടയം ളായിക്കാട് പാലം – 1
കോട്ടയം ളായിക്കാട് പാലം – 2
കോട്ടയം കട്ടച്ചിറ
കോട്ടയം പാറേലപ്പള്ളി പള്ളി
കോട്ടയം കണ്ണൻപേരൂര്‍ പാലം – 1
കോട്ടയം കണ്ണൻപേരൂര്‍ പാലം – 2
കോട്ടയം കറുകച്ചാല്‍ – 1
കോട്ടയം കറുകച്ചാല്‍ – 2
കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
കോട്ടയം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം, പൊൻകുന്നം, കെകെ റോഡ്
കോട്ടയം പൊൻകുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പാലാ റോഡ്
കോട്ടയം കോടിമത – 2, മണിപ്പുഴ
കോട്ടയം പാലാ റോഡ് – പൊൻകുന്നം
കോട്ടയം കോടിമത – 1
കോട്ടയം കോട്ടയം കുമളി റോഡ്
കോട്ടയം കെകെ റോഡ് കഞ്ഞിക്കുഴി
കോട്ടയം കോട്ടയം കുമരകം റോഡ് – 1
കോട്ടയം കോട്ടയം കുമരകം റോഡ് – 2
കോട്ടയം നാഗമ്ബടം പാലം – 1
കോട്ടയം നാഗമ്ബടം പാലം – 2
കോട്ടയം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി, പൈക്ക ടൗണ്‍ – 2
കോട്ടയം സെൻട്രല്‍ ജംഗ്ഷൻ – 2
കോട്ടയം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി, പൈക്ക ടൗണ്‍ – 1
കോട്ടയം സെൻട്രല്‍ ജംഗ്ഷൻ – 1
കോട്ടയം ആണിയിലപ്പ്, ഈരാറ്റുപേട്ട
കോട്ടയം അരുവിത്തുറ പള്ളി – 1, ഈരാറ്റുപേട്ട
കോട്ടയം അരുവിത്തുറ പള്ളി – 2, ഈരാറ്റുപേട്ട
കോട്ടയം മുബാറക് മസ്ജിദിന് സമീപം, നടയ്ക്കല്‍
കോട്ടയം അല്‍മനാര്‍ എച്ച്‌എസ്‌എസ്, ഈരാറ്റുപേട്ട
കോട്ടയം മസ്ജിദ് നൂര്‍ ജുമാമസ്ജിദ്, ഈരാറ്റുപേട്ട 1
കോട്ടയം മസ്ജിദ് നൂര്‍ ജുമാമസ്ജിദ്, ഈരാറ്റുപേട്ട 2
കോട്ടയം പൊൻകുന്നം പാലം – 2
കോട്ടയം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പാലാ – 2
കോട്ടയം പൊൻകുന്നം പാലം – 1
കോട്ടയം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പാലാ – 1
കോട്ടയം എസ്‌ആര്‍ടിഒ 1 പാലാ
കോട്ടയം എസ്‌ആര്‍ടിഒ 2 പാലാ
കോട്ടയം കെഎസ്‌ഇബി പാലായ്ക്ക് സമീപം – 1
കോട്ടയം ആര്‍വി ജംക്‌ഷൻ പാലാ- 2
കോട്ടയം കെഎസ്‌ഇബി പാലായ്ക്ക് സമീപം – 2
കോട്ടയം ആര്‍വി ജംക്‌ഷൻ പാലാ – 1
കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്ബ് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം
കോട്ടയം ഗവ.ആശുപത്രി ജംഗ്ഷൻ
കോട്ടയം തലപ്പാറ ജംഗ്ഷന് സമീപം
ഇടുക്കി ജിഎച്ച്‌ റോഡ്
ഇടുക്കി മൂന്നാര്‍, തിയേറ്റര്‍ ബസാര്‍
ഇടുക്കി അടിമാലി 2
ഇടുക്കി അടിമാലി 1
ഇടുക്കി പൂപ്പാറ ജംഗ്ഷൻ
ഇടുക്കി രാജകുമാരി
ഇടുക്കി രാജാക്കാട്
ഇടുക്കി മുരിക്കാശ്ശേരി
ഇടുക്കി വെങ്ങല്ലൂര്‍
ഇടുക്കി മുതലക്കോടം
ഇടുക്കി അല്‍ അസ്ഹര്‍ കോളേജ്
ഇടുക്കി വെങ്ങല്ലൂര്‍ 2
ഇടുക്കി മങ്ങാട്ടുകവല
ഇടുക്കി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂള്‍ ജംഗ്ഷൻ
ഇടുക്കി കാരിക്കോട്
ഇടുക്കി കോലാനി പാറക്കടവ്
ഇടുക്കി മുനിസിപ്പല്‍ പാര്‍ക്ക്
ഇടുക്കി മണക്കാട് ജങ്ഷൻ
ഇടുക്കി കാഞ്ഞിരമറ്റം ജങ്ഷൻ
ഇടുക്കി കരിമ്ബൻ
ഇടുക്കി കോളനി
ഇടുക്കി തോപ്രാംകുടി
ഇടുക്കി മ്രാള
ഇടുക്കി ചെറുതോണി
ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം
ഇടുക്കി തങ്കമണി
ഇടുക്കി കട്ടപ്പന 2 ഇരട്ടയാര്‍ റോഡ്
ഇടുക്കി കട്ടപ്പന
ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാര്‍
ഇടുക്കി ഉപ്പുതുറ
ഇടുക്കി ആനക്കര
ഇടുക്കി വാഗമണ്‍
ഇടുക്കി ഒന്നാം മൈല്‍
ഇടുക്കി കുട്ടിക്കാനം ഏലപ്പാറ റോഡ് പള്ളിക്കുന്ന്
ഇടുക്കി കുമളി
ഇടുക്കി കുട്ടിക്കാനം (കുട്ടിക്കാനം മുണ്ടക്കയം റോഡ്)
ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍
ഇടുക്കി മുണ്ടക്കയം (മുണ്ടക്കയം കുട്ടിക്കാനം റോഡ്)

എറണാകുളം ആര്യങ്കാവ്
എറണാകുളം പുത്തൻകാവ്
എറണാകുളം അരൂര്‍ തോപ്പുംപടി റോഡ്
എറണാകുളം കുമ്ബളം പനങ്ങാട് പാലം
എറണാകുളം അരൂര്‍
എറണാകുളം നെട്ടൂര്‍
എറണാകുളം ഉദയംപേരൂര്‍
എറണാകുളം അലക്സാണ്ടര്‍ പറമ്ബിത്തറ പാലത്തിന് സമീപം
എറണാകുളം പരിപ്പ് ജങ്
എറണാകുളം തിരുവാങ്കുളം
എറണാകുളം കരിഗച്ചിറ
എറണാകുളം ആവോലി
എറണാകുളം ആനിക്കാട്
എറണാകുളം ഇരുമ്ബനം
എറണാകുളം വാളകം
എറണാകുളം മുടിക്കല്‍
എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്
എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവ്
എറണാകുളം കാളമുക്ക്
എറണാകുളം കടാതി
എറണാകുളം കക്കടശ്ശേരി
എറണാകുളം വാഴപ്പള്ളി
എറണാകുളം പട്ടിമറ്റം
എറണാകുളം ഞാറക്കല്‍
എറണാകുളം മണ്ണൂര്‍
എറണാകുളം കീഴില്ലം
എറണാകുളം ഊന്നുകള്‍
എറണാകുളം വിമലഗിരി കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ
എറണാകുളം കോഴിപ്പള്ളി
എറണാകുളം അറക്കപ്പടി
എറണാകുളം കോതമംഗലം ഗവ
എറണാകുളം നങ്ങേലി പടി
എറണാകുളം വരാപ്പുഴ പാലം – 1
എറണാകുളം വരാപ്പുഴ പാലം – 2
എറണാകുളം ഓടക്കാലി
എറണാകുളം താക്വാ നഗര്‍ തണ്ടേക്കാട്
എറണാകുളം കൂനമ്മാവ്
എറണാകുളം ചെറുകുന്നം
എറണാകുളം പാത്തിപ്പാലം
എറണാകുളം പെരുമ്ബാവൂര്‍ സിഗ്നല്‍ എംസി റോഡ്
എറണാകുളം എഎം റോഡ് പെരുമ്ബാവൂര്‍ – 2
എറണാകുളം ഇരിങ്ങോള്‍
എറണാകുളം എഎം റോഡ് പെരുമ്ബാവൂര്‍ – 1
എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ജംക്‌ഷൻ
എറണാകുളം കടുവല്‍ ജങ്
എറണാകുളം ചെറായി പാടം
എറണാകുളം പെരുമ്ബടന്ന നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍
എറണാകുളം മന്നം
എറണാകുളം താമര വളവ് വടക്കൻ പറവൂര്‍
എറണാകുളം മാഞ്ഞാലി പാലം
എറണാകുളം അത്താണി
എറണാകുളം നായത്തോട്, മറ്റൂര്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് റോഡ്
എറണാകുളം മറ്റൂര്‍
എറണാകുളം കാലടി മലയാറ്റൂര്‍ റോഡ്
എറണാകുളം മാല്യങ്കര
എറണാകുളം TELK – 2
എറണാകുളം TELK – 1
എറണാകുളം മൂത്തകുന്നം
എറണാകുളം വേങ്ങൂര്‍
എറണാകുളം അങ്കമാലി nh jn
എറണാകുളം അങ്ങാടിക്കടവ്
എറണാകുളം കിടങ്ങൂര്‍
എറണാകുളം കരയാംപറമ്ബ് – 1
എറണാകുളം കരയാംപറമ്ബ് – 2
തൃശൂര്‍ വലിയപണിക്കൻ തുരുത്ത്
തൃശൂര്‍ മേത്തല (യഥാര്‍ത്ഥ സ്ഥലം അറക്കുളം)
തൃശൂര്‍ ഉബസാര്‍-എറിയാട്
തൃശൂര്‍ വടക്കേ നട-കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശൂര്‍ മാള
തൃശൂര്‍ കരുപടന്ന (കോണത്ത്കുന്ന്)
തൃശൂര്‍ മഠത്തില്‍മൂല
തൃശൂര്‍ മതിലകം
തൃശൂര്‍ തൃപ്രയാര്‍ ക്ഷേത്ര കവാടം
തൃശൂര്‍ എടതിരിഞ്ഞി-ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
തൃശൂര്‍ ആര്‍എസ് റോഡ്-ഇരിഞ്ഞാലക്കുട(ഡോണ്‍ ബോസ്കോ വ്യൂ റോഡ്)
തൃശൂര്‍ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
തൃശൂര്‍ എസ്‌എൻ നഗര്‍-ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
തൃശൂര്‍ വലപ്പാട്
തൃശൂര്‍ തളിക്കുളം
തൃശൂര്‍ വാടാനപ്പള്ളി-പുതുകുളങ്ങര
തൃശൂര്‍ അരിമ്ബൂര്‍
തൃശൂര്‍ കുരിയച്ചിറ
തൃശൂര്‍ ചേറ്റുപുഴ പാലം
തൃശൂര്‍ അഞ്ചേരിച്ചിറ
തൃശൂര്‍ നടത്തറ 2
തൃശൂര്‍ നടത്തറ എൻ.എച്ച്‌
തൃശൂര്‍ നെല്ലിക്കുന്ന്
തൃശൂര്‍ സിവില്‍ ലൈൻ റോഡ് 2
തൃശൂര്‍ ചേറ്റുവ എം ഇ എസ് സെന്റര്‍ ജങ്ഷൻ
തൃശൂര്‍ റൗണ്ട് വെസ്റ്റ്, തൃശൂര്‍
തൃശൂര്‍ കാളത്തോട്
തൃശൂര്‍ പൂങ്കുന്നം
തൃശൂര്‍ പാട്ടുരായ്ക്കല്‍
തൃശൂര്‍ പുഴക്കല്‍
തൃശൂര്‍ പെരിങ്ങാവ്, വിയ്യൂര്‍
തൃശൂര്‍ വിമല കോളേജ്
തൃശൂര്‍ മണത്തല, ചാവക്കാട്
തൃശൂര്‍ തൈക്കാട്, ഗുരുവായൂര്‍
തൃശൂര്‍ മുളംകുന്നത്തുകാവ് (കിളന്നൂര്‍)
തൃശൂര്‍ അത്താണി ബൈപാസ് (തൃശൂര്‍-ഒറ്റപ്പാലം റോഡ്)
തൃശൂര്‍ ചൂണ്ടല്‍
തൃശൂര്‍ കുന്നംകുളം
തൃശൂര്‍ ചൊവ്വന്നൂര്‍
തൃശൂര്‍ വെള്ളറക്കാട്
തൃശൂര്‍ പോര്‍ക്കുളം
തൃശൂര്‍ പഴയന്നൂര്‍ (വാഴക്കോട്-ആലത്തൂര്‍ റോഡ്)
തൃശൂര്‍ ആക്കിക്കാവ് – പെരുമ്ബിലാവ്
തൃശൂര്‍ ചേലക്കര (വാഴക്കോട്-ആലത്തൂര്‍ റോഡ്)
തൃശൂര്‍ മുള്ളൂര്‍ക്കര, ആറ്റൂര്‍
തൃശൂര്‍ കടവാളൂര്‍
തൃശൂര്‍ തിരുവില്വാമല (പഴയന്നൂര്‍-ലക്കിടി റോഡ്)
തൃശൂര്‍ ചെറുതുരുത്തി
തൃശൂര്‍ തലശ്ശേരി, അരണാട്ടുകര
പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി
പാലക്കാട് അയിനംപാടം
പാലക്കാട് വള്ളിയോട്
പാലക്കാട് മംഗലം പാലം
പാലക്കാട് വട്ടേക്കാട്
പാലക്കാട് നെടുമണി
പാലക്കാട് ആയക്കാട്
പാലക്കാട് കീഴച്ചിറ
പാലക്കാട് പഴയന്നൂര്‍ റോഡ്, ആലത്തൂര്‍
പാലക്കാട് തത്തമംഗലം – പള്ളിമുക്ക്
പാലക്കാട് BEML(മേനോം പാരാ റോഡ്)
പാലക്കാട് പാത്തിക്കല്‍
പാലക്കാട് പനയൂര്‍
പാലക്കാട് നല്ലേപ്പിള്ളി
പാലക്കാട് കിണാശ്ശേരി
പാലക്കാട് കടുംതുരുത്തി
പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്ബാറ
പാലക്കാട് വാവനൂര്‍
പാലക്കാട് കോട്ടായി
പാലക്കാട് മണപ്പുള്ളിക്കാവ്
പാലക്കാട് കൂട്ടുപാത, മരുത റോഡ്
പാലക്കാട് കൊടുവായൂര്‍ റോഡ്, കുഴല്‍മന്തം
പാലക്കാട് ചക്കന്തറ
പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം
പാലക്കാട് തേനാരിപറമ്ബ്, കൊടുവായൂര്‍-തൃപ്പല്ലൂര്‍ റോഡ്
പാലക്കാട് മേപ്പറമ്ബ്
പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല (പിവിഡിഎസ്)
പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല
പാലക്കാട് നെല്ലുകുത്തംകുളം
പാലക്കാട് ചുവന്ന ഗേറ്റ്
പാലക്കാട് ഗുരുവായൂര്‍ റോഡ്, പട്ടാമ്ബി
പാലക്കാട് മിത്രാനന്ദപുരം-ലക്കിടി
പാലക്കാട് മുരിക്കുംപറ്റ
പാലക്കാട് പറളി ചെക്ക് പോസ്റ്റ്
പാലക്കാട് മേലേ പട്ടാമ്ബി
പാലക്കാട് പിരായിരി
പാലക്കാട് വല്ലപ്പുഴ
പാലക്കാട് കോങ്ങാട്
പാലക്കാട് ചെര്‍പ്പളശ്ശേരി
പാലക്കാട് തിരുവഴിയോട്
പാലക്കാട് കൊപ്പം ജങ്- പാലക്കാട് 100 അടി Rd
പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരണി (കോങ്ങാട്-ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റോഡ്)
പാലക്കാട് കല്ലഞ്ചോല (പൊന്നംകോട്-കാരാകുറിശ്ശി റോഡ്)
പാലക്കാട് തെങ്കര (മണ്ണാര്‍ക്കാട്-ആനക്കട്ടി റോഡ്)
പാലക്കാട് നെല്ലിപ്പുഴ (മണ്ണാര്‍ക്കാട്-ആനക്കട്ടി റോഡ്)
പാലക്കാട് അലനല്ലൂര്‍
പാലക്കാട് കോട്ടപ്പള്ള
മലപ്പുറം കൂട്ടുമൂച്ചി
മലപ്പുറം നടുവട്ടം
മലപ്പുറം കരിപ്പറമ്ബ്
മലപ്പുറം കാവില്‍ പടി, എടപ്പാള്‍
മലപ്പുറം പറമ്ബിലങ്ങാടി
മലപ്പുറം പെരുന്തള്ളൂര്‍
മലപ്പുറം കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട്
മലപ്പുറം കുറ്റിക്കലത്താണി
മലപ്പുറം കോട്ടപ്പുറം
മലപ്പുറം പുലാമന്തോള്‍
മലപ്പുറം താഴെ പാലം, തിരൂര്‍
മലപ്പുറം ഓണപ്പുട, കുളത്തൂര്‍
മലപ്പുറം മൂന്നാക്കല്‍
മലപ്പുറം അമ്മിണിക്കാട്, സ്കൂള്‍ പടി
മലപ്പുറം മാനത്തുമംഗലം
മലപ്പുറം നടക്കാവ്, താനൂര്‍
മലപ്പുറം പെരിന്തല്‍മണ്ണ
മലപ്പുറം ജൂബിലി ജന., അങ്ങാടിപ്പുറം
മലപ്പുറം പടപ്പറമ്ബ്
മലപ്പുറം തടത്തില്‍ വളവ്
മലപ്പുറം എടരിക്കോട്
മലപ്പുറം കൊടക്കല്‍
മലപ്പുറം ചട്ടിപ്പറമ്ബ്
മലപ്പുറം പുത്തൂര്‍ പാലം
മലപ്പുറം പെരുന്തള്ളൂര്‍-2
മലപ്പുറം മങ്കട, വെരുമ്ബുലാക്കല്‍
മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടി
മലപ്പുറം നൂറടി പാലം
മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി
മലപ്പുറം കുറ്റാളൂര്‍
മലപ്പുറം KK Jn, ബിയ്യം
മലപ്പുറം കോണോമ്ബാറ, മേല്‍മുറി
മലപ്പുറം മാറഞ്ചേരി
മലപ്പുറം കോലത്തുപറമ്ബ് (കോട്ടക്കല്‍-മലപ്പുറം റോഡ്)
മലപ്പുറം കൊടക്കല്ല്, കുന്നുംപുറം
മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് (പയ്യപ്രമ്ബ)
മലപ്പുറം വാഴപ്പാറപ്പടി
മലപ്പുറം തുറക്കല്‍, മഞ്ചേരി
മലപ്പുറം കാടപ്പാടി വള്ളുവമ്ബുറം
മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം
മലപ്പുറം നെല്ലി പറമ്ബ്, മഞ്ചേരി
മലപ്പുറം കോടങ്ങാട് (കോഴിക്കോട്-മലപ്പുറം റോഡ്)
മലപ്പുറം ആലുങ്ങല്‍, പുളിക്കല്‍
മലപ്പുറം മൂച്ചിക്കച്ചോല, നടുവത്ത്
മലപ്പുറം ചെറുമണ്‍, എടവണ്ണ
മലപ്പുറം അരീക്കോട്
മലപ്പുറം എടവണ്ണപ്പാറ
മലപ്പുറം താഴെ ചന്തക്കുന്ന് (ജനതപ്പാടി പാടിക്കുന്ന്)
മലപ്പുറം പാലുണ്ട
കോഴിക്കോട് നല്ലളം
കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂര്‍
കോഴിക്കോട് നല്ലൂര്‍
കോഴിക്കോട് മാത്തോട്ടം
കോഴിക്കോട് കല്ലായി
കോഴിക്കോട് വൈദ്യരങ്ങാടി (പാലക്കാട് റോഡ്)
കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ ലിങ്ക് റോഡ്
കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച്‌
കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ(പിവിഡിഎസ്)
കോഴിക്കോട് പാവമണി റോഡ്
കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ
കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി
കോഴിക്കോട് ആനക്കുഴിക്കര (കുറ്റിക്കാട്ടൂര്‍)
കോഴിക്കോട് കാവില്‍ (ഓമശ്ശേരി-കൊടുവള്ളി റോഡ്)
കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര വെസ്റ്റ് (ഫെറോക്ക് റോഡ്)
കോഴിക്കോട് ചേവരമ്ബലം
കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്ന്
കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം
കോഴിക്കോട് പാവങ്ങാട്
കോഴിക്കോട് മുക്കം (കൊടിയത്തൂര്‍)
കോഴിക്കോട് കട്ടാങ്ങല്‍
കോഴിക്കോട് പൂനൂര്‍ (യഥാര്‍ത്ഥ സ്ഥലനാമം – എരഞ്ഞിക്കല്‍)
കോഴിക്കോട് മദ്രസ ബസാര്‍, കൊടുവള്ളി
കോഴിക്കോട് പൂളടിക്കുന്ന് ജന.(എരഞ്ഞിക്കല്‍-പുലടിക്കുന്ന് റോഡ്)
കോഴിക്കോട് പന്തീര്‍ങ്കാവ് (മാങ്കാവ് റോഡ്)
കോഴിക്കോട് പുത്തൂര്‍മാടം (പെരുമണ്ണ പന്തീര്‍ണകാവ് റോഡ്)
കോഴിക്കോട് വട്ടക്കുണ്ടുങ്ങല്‍
കോഴിക്കോട് കരിക്കംകുളം (കക്കഡോയി-ഏരഞ്ഞിപ്പാലം റോഡ്)
കോഴിക്കോട് നന്മണ്ട
കോഴിക്കോട് എറക്കുളം (വേങ്ങേരി-ബാലുശ്ശേരി റോഡ്)
കോഴിക്കോട് താഴെ ഓമശ്ശേരി
കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി
കോഴിക്കോട് വട്ടോളി ബസാര്‍
കോഴിക്കോട് ഉള്ളിയേരി
കോഴിക്കോട് പുറക്കാട്ടേരി (അതോളി-എൻഎച്ച്‌ റോഡ്)
കോഴിക്കോട് ഈങ്ങാപ്പുഴ
കോഴിക്കോട് കോരപ്പുഴ (കോഴിക്കോട് നഗരം-വെങ്ങളം റോഡ്)
കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂര്‍
കോഴിക്കോട് പയ്യോളി ബീച്ച്‌ റോഡ്
കോഴിക്കോട് കീഴൂര്‍
കോഴിക്കോട് മേപ്പയ്യൂര്‍
കോഴിക്കോട് തിരുവങ്ങൂര്‍ (അത്തോളി-തിരുവങ്ങൂര്‍ ജെഎൻ റോഡ്)
കോഴിക്കോട് കക്കാട്
കോഴിക്കോട് പന്നിമുക്ക്
കോഴിക്കോട് പേരാമ്ബ്ര
കോഴിക്കോട് സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് റോഡ്-വടകര
കോഴിക്കോട് തിരുവള്ളൂര്‍
കോഴിക്കോട് 2/6 കൂത്താളി
കോഴിക്കോട് വടകര പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്
കോഴിക്കോട് പെരുവട്ടം താഴ (വടകര ടൗണ്‍ റോഡ്)
കോഴിക്കോട് വില്ല്യാപ്പള്ളി
കോഴിക്കോട് കുയിമ്ബില്‍, പാലേരി
കോഴിക്കോട് ചെറിയകുമ്ബളം
കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി
കോഴിക്കോട് ഓര്‍ക്കാട്ടേരി
കോഴിക്കോട് എടച്ചേരി
കോഴിക്കോട് പൈക്കളങ്ങാടി, തൊട്ടില്‍പ്പാലം
കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് (തിരുവങ്ങൂര്‍-കാപ്പാട് ബീച്ച്‌ റോഡ്)
കോഴിക്കോട് കക്കട്ടില്‍
കോഴിക്കോട് മേപ്പയില്‍ (മേപ്പയില്‍-വടകര ടൗണ്‍ റോഡ്)
കോഴിക്കോട് നാദാപുരം
കോഴിക്കോട് കല്ലാച്ചി
കോഴിക്കോട് ചേറ്റുവെട്ടി, നാദാപുരം
വയനാട് ലക്കിടി
വയനാട് ചിത്രഗിരി, വടുവഞ്ചാല്‍
വയനാട് വടുവഞ്ചാല്‍
വയനാട് മേപ്പാടി
വയനാട് കല്‍പ്പറ്റ
വയനാട് അമ്ബലവയല്‍
വയനാട് കൈനാട്ടി
വയനാട് മുട്ടില്‍
വയനാട് സുല്‍ത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് മീനങ്ങാടി
വയനാട് കൈപ്പഞ്ചേരി
വയനാട് കോട്ടക്കുന്ന്, സുല്‍ത്താൻ ബത്തേരി
വയനാട് കമ്ബളക്കാട്
വയനാട് കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ഡിപ്പോ
വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറ 2
വയനാട് കമ്ബളക്കാട്, പള്ളിമുക്ക്
വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറ
വയനാട് കേണിച്ചിറ
വയനാട് കരിമ്ബുമ്മല്‍, പനമരം
വയനാട് പഴഞ്ചന, വെള്ളമുണ്ട
വയനാട് തരുവണ
വയനാട് നടവയല്‍
വയനാട് പനമരം
വയനാട് പനമരം പാലം
വയനാട് പായോട്, മാന്തവാടി
വയനാട് തലശ്ശേരി റോഡ്, മാന്തവാടി
വയനാട് വയല്‍ക്കര, കാട്ടിക്കുളം

കണ്ണൂര്‍ പരിമടം, പുതിയ മാഹി
കണ്ണൂര്‍ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി – 1
കണ്ണൂര്‍ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തലശ്ശേരി – 2
കണ്ണൂര്‍ കൊടുവള്ളി ഗേറ്റ് NH (കണ്ണൂര്‍ കോഴിക്കോട് റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ കൊടുവള്ളി ഗേറ്റ് NH (കോഴിക്കോട് കണ്ണൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപറമ്ബ് (ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ തോട്ടട
കണ്ണൂര്‍ തയ്യില്‍
കണ്ണൂര്‍ മേലെ ചൊവ്വ(മട്ടന്നൂര്‍ കണ്ണൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മേലെ ചൊവ്വ
കണ്ണൂര്‍ മുനീശ്വരം കോവില്‍ റോഡ്
കണ്ണൂര്‍ ചാലാട് (കണ്ണൂര്‍ വളപട്ടണം റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടി (എയര്‍പോര്‍ട്ട് കണ്ണൂര്‍ ടൗണ്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ തളാപ്പ്
കണ്ണൂര്‍ ചക്കരക്കല്‍ (കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ഉറവച്ചാല്‍ (തലശ്ശേരി മട്ടന്നൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ചതുരക്കിണര്‍ (മട്ടന്നൂര്‍ കണ്ണൂര്‍ ടൗണ്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ പുതിയതെരു (കണ്ണൂര്‍ കാസര്‍കോട് റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂര്‍ ആശുപത്രി jn (തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ചാലോട് (മട്ടന്നൂര്‍ കണ്ണൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂര്‍ (മട്ടന്നൂര്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മാട്ടൂല്‍ തെക്ക്, (പഴയങ്ങാടി മാട്ടൂല്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മാങ്ങാട്ടുപറമ്ബ്
കണ്ണൂര്‍ കീരിയാട്
കണ്ണൂര്‍ പുന്നാട് (ഇരിട്ടി കണ്ണൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ കമ്ബില്‍
കണ്ണൂര്‍ പയഞ്ചേരിമുക്ക് (പയഞ്ചേരി ജംഗ്ഷൻ പേരാവൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ പയിഞ്ചേരി (പേരാവൂര്‍ പയിഞ്ചേരി ജങ്ഷൻ)
കണ്ണൂര്‍ ഇരിട്ടി (തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി പാലം)
കണ്ണൂര്‍ ഇരിട്ടി (ഇരിട്ടി പാലം തലശ്ശേരി റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ഇരിക്കൂര്‍ (ഇരിക്കൂര്‍ തളിപ്പറമ്ബ് റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മയ്യില്‍
കണ്ണൂര്‍ പുതിയങ്ങാടി (ചൂതാട് ബീച്ച്‌ മാട്ടൂല്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ പഴയങ്ങാടി – 2, (പയ്യന്നൂര്‍ കണ്ണൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ പഴയങ്ങാടി,(കണ്ണൂര്‍ പയ്യന്നൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ മാടായിപ്പാറ
കണ്ണൂര്‍ വള്ളിത്തോട് (മൈസൂര്‍ ഇരിട്ടി റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ഉളിക്കല്‍ (ഉളിക്കല്‍ jn ഇരിട്ടി റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ഉളിക്കല്‍ (പയ്യാവൂര്‍ ഉളിക്കല്‍ ജന.)
കണ്ണൂര്‍ മണ്ണ (തളിപ്പറമ്ബ് ഇരിട്ടി റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ചിറവക്ക്, തളിപ്പറമ്ബ് (പയ്യന്നൂര്‍ കണ്ണൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ ശ്രീകണ്ഠപുരം (തളിപ്പറമ്ബ് ശ്രീകണ്ഠപുരം റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ പയ്യാവൂര്‍ (ശ്രീകണ്ഠപുരം പയ്യാവൂര്‍ റോഡ്)
കണ്ണൂര്‍ പയ്യാവൂര്‍ ടൗണ്‍
കണ്ണൂര്‍ കേളോത്ത്, പയ്യന്നൂര്‍
കണ്ണൂര്‍ സുമംഗലി സിനിമാസ് പയ്യന്നൂര്‍
കണ്ണൂര്‍ വൻകുളത്ത് വയലില്‍
കണ്ണൂര്‍ കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല്‍
കണ്ണൂര്‍ ആലക്കോട്
കണ്ണൂര്‍ ചെറുപുഴ
കാസര്‍കോട് തൃക്കരിപ്പൂര്‍
കാസര്‍കോട് തങ്കയം മുക്ക്
കാസര്‍കോട് പടന്ന
കാസര്‍കോട് കാലിക്കടവ്
കാസര്‍കോട് ചെറുവത്തൂര്‍
കാസര്‍കോട് ചീമേനി
കാസര്‍കോട് നീലീശ്വരം
കാസര്‍കോട് പാണത്തൂര്‍
കാസര്‍കോട് ചോയ്യോംകോട്
കാസര്‍കോട് പുതിയകോട്ട
കാസര്‍കോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് 1
കാസര്‍കോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് 2
കാസര്‍കോട് അതിഞ്ഞാല്‍
കാസര്‍കോട് കളനാട് ജങ്.1
കാസര്‍കോട് മടിയൻ
കാസര്‍കോട് ചിത്താരി
കാസര്‍കോട് പള്ളിക്കരെ
കാസര്‍കോട് ബേക്കല്‍ പാലം
കാസര്‍കോട് ഒടയംചാല്‍
കാസര്‍കോട് കളനാട് ജങ്-2
കാസര്‍കോട് പാലക്കുന്ന്
കാസര്‍കോട് കുണ്ടംകുഴി
കാസര്‍കോട് മേലേപ്പറമ്ബ്
കാസര്‍കോട് കുറ്റിക്കോല്‍
കാസര്‍കോട് മടിയൻ ജങ്ഷൻ, മടിയൻ-കുലോം റോഡ്
കാസര്‍കോട് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ജങ്, MG റോഡ്
കാസര്‍കോട് പ്രസ് ക്ലബ് ജന
കാസര്‍കോട് കോട്ടച്ചേരി ആര്‍ഒബി-ബീച്ച്‌ റോഡ്
കാസര്‍കോട് ബോവിക്കാനം
കാസര്‍കോട് ചെര്‍ക്കള ജന
കാസര്‍കോട് ചെര്‍ക്കള
കാസര്‍കോട് ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് (പുത്യകോട്ട)
കാസര്‍ഗോഡ് ടിബി റോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്
കാസര്‍കോട് ബല്ലാത്ത് (ചമ്മട്ടം വയല്‍ ജന.)
കാസര്‍കോട് കോട്ടപ്പുറം (നീലേശ്വരം റോഡ്)
കാസര്‍കോട് മുള്ളേരിയ
കാസര്‍കോട് നടക്കാവ്-ഉദിനാര്‍ റോഡ്
കാസര്‍കോട് സീതാംഗോളി
കാസര്‍കോട് ബദിയഡ്ക 2
കാസര്‍കോട് ബദിയഡ്ക 1
കാസര്‍കോട് കുമ്ബള 2
കാസര്‍കോട് കുമ്ബള 1
കാസര്‍കോട് ബണ്ടിയോട്
കാസര്‍കോട് ഉപ്പള-ബേക്കൂര്‍ റോഡ്, കൈക്കുമ്ബ
കാസര്‍കോട് പെര്‍ള
കാസര്‍കോട് ഹൊസങ്കടി
കാസര്‍കോട് ബന്തഡ്ക