പിഎഫ് 8.15%പലിശനിരക്കിന് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ അംഗീകാരം

എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 2022-23 സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് 8.15 ശതമാനമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു.

ഇന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 2022-23ലെ ഇപിഎഫിന്റെ 8.15 ശതമാനം പലിശ അംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപിഎഫ്‌ഒ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ഇപിഎഫ്‌ഒ ട്രസ്റ്റികള്‍ അംഗീകരിച്ച ഇപിഎഫ് പലിശ നിരക്ക് ധനമന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഇപ്പോള്‍ ഇപിഎഫ്‌ഒ ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസുകള്‍ വരിക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇന്നു മുതല്‍ പലിശ നിക്ഷേപിച്ച്‌ തുടങ്ങും.