ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുരുമുളകിന്റെ സ്ഥാനം

കുരുമുളക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചില്ലറയല്ല. ഇത്  പലര്‍ക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല അവസ്ഥകള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന ഒറ്റമൂലികളില്‍ മികച്ചതാണ് കുരുമുളക്.
കുരുമുളക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചില്ലറയല്ല. ഇത് പലപ്പോഴും പലര്‍ക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല അവസ്ഥകള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന ഒറ്റമൂലികളില്‍ മികച്ചതാണ് കുരുമുളക്. കുരുമുളകിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എങ്ങനെയെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കാം.  പനി ജലദോഷം തുടങ്ങിയ ചെറിയ രോഗാവസ്ഥകള്‍ക്ക് പോലും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു പലപ്പോഴും കുരുമുളക്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച വെള്ളം അല്‍പം കുടിക്കാം ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് ശീലമാക്കിയാല്‍ അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്‍കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശീലമാക്കിയാല്‍ അത് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഗുണങ്ങള്‍ ആണ് നല്‍കുന്നത്. ഏത് ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയേയും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു നുള്ള് കുരുമുളകില്‍ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ചില്ലറയല്ല. എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്‍കുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ ചില്ലറയല്ല. അതിനായി എങ്ങനെയെല്ലാം കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കാം
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എന്നും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക്. ഇത് ദിവസവും കഴിച്ചാല്‍ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ചുമ, പന, ജലദോഷം തുടങ്ങി പല ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളേയും പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഏത് വിധത്തിലും ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല അവസ്ഥകളേയും തരണം ചെയ്യുന്നതിന് കുരുമുളക് ഒരു നുള്ള് മതി.